Nhận diện gian lận ngầm ẩn trong báo cáo tài chính

“Bẫy” giá trị sổ sách

Chỉ số P/B (Market price/book value: giá thị trường/giá trị sổ sách) là một trong những công cụ phổ biến...

Page 1 of 2 1 2

Đọc nhiều gần đây